Ползи от четенето

Днес много хора са впили поглед в своята работа, в запазването (понякога на всяка цена) на своите социални позиции и статус, в правенето в професионална кариера и др. Забързани в своето ежедневие и вглъбени в своите проблеми и в преследване на поставените цели, тези хора не искат или не могат да отделят време за четене. Те предпочитат „макдоналдизираните ястия” на телевизията или „заравят” глави в компютъра, търсейки електронните социални мрежи, като изкуствен заместител на естествените, дълбоко човешки и стойностни социални контакти. И малцина си дават сметка, че четенето на книги е в състояние да ни помогне (в много отношения) да сътворим за себе си и за близките си един по-добър свят и по-качествен живот.
И така, какво може да ни даде четенето?

ЧЕТЕНЕТО РАЗВИВА МИСЛЕНЕТО
Четенето – най-вече на книги – развива мисленето и въображението ни. При четене човек мисли повече, опитва се да разбере една или друга идея, старае се да си представи героите и ситуациите, в които ги поставя автора. И като се опитва да свърже някаква мисъл, идея, сцена, преживявания със собствения си житейски опит, той развива и своето асоциативно мислене.

ЧЕТЕНЕТО МОЖЕ ДА НАМАЛИ СТРЕСА ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО
Днес за много хора по света предпазването или премахването на стреса, се е превърнало в много важна грижа и/или дейност. Богатството и ритмичността на езика – особено на майсторите на словото – може да успокои психичното напрежение и да освободи от стреса. Пренасянето на вниманието от света на ежедневните проблеми в света на героите, „живеещи” в книгата, „пренасочва центъра” на психичното напрежение и освобождава натрупаната през деня негативна енергия. Според някои специалисти в тази посока много добро „лекарство” е добрата научна фантастика преди сън.

ЧЕТЕНЕТО УВЕЛИЧАВА РЕЧНИКОВИЯ НИ ЗАПАС
При четене на книги от различни жанрове понякога човек среща думи, които или са му непознати, или не използва в своя ежедневен и професионален език и чието значение е забравил. Твърде често смисъла на дадена дума може да се разбере от цялостния подтекст или контекст на разказа и това да елиминира необходимостта от търсенето на съответното значение в речници или в интернет. Освен това, четящия човек повишава своята грамотност.

ЧЕТЕНЕТО Е ЧУДЕСНА ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ БОЛЕСТТА НА АЛЦХАЙМЕР
Според данните от последните изследвания в тази сфера, се оказва, че четенето действително предпазва не само от болестта на Алцхаймер, но и от редица други заболявания на мозъка. Когато човек чете активността на мозъка се повишава, а това влияе позитивно върху неговото състояние и функциониране.

ЧЕТЕНЕТО ПРИДАВА И НОСИ СЪС СЕБЕ СИ УВЕРЕНОСТ
Четенето на книги ни прави по-уверени. По време на разговор и дебатиране на някакъв проблем четящия човек е в състояние – съзнателно или не – да демонстрирадълбоки знания в различни области, да илюстрира по-богато, дори и нетрадиционно или екстравагантно своите тези и по този начин да бъде и да се държи по-уверено. Нещо повече, речта става по-пъстра, „сочна”, многообразна и без повторения и без използване на паразитни изрази. Това неминуемо води до признание от страна на околните за познанията на четящия човек и въздейства положително върху неговата самооценка.

ЧЕТЕНЕТО ЗАДЪЛБОЧАВА И РАЗШИРЯВА ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
Твърде често така наречените креативни хора са в състояние да изведат или да „родят” по няколко чудесни идеи, свързани с решаването на даден проблем. Не рядко източника на тези идеи е спотаен в прочетените от тях книги. Като се чете една книга могат да се взаимстват множество идеи, които след това да бъдат въведени и реализирани в реалния живот.

ЧЕТЕНЕТО ПОДОБРЯВА СЪНЯ
Майката природа е велик творец и „поддръжник” на здравето и живота. Ако човек чете редовно преди сън организмът му се адаптира към този процес и скоро той се превръща в своеобразен сигнал за подготовката на организма да „потъне” в прегръдките на съня. По такъв начин се подобрява процесът на заспиване, самия сън, а сутрин човек се чувства по-бодър и отпочинал.

ЧЕТЕНЕТО ПОДОБРЯВА МОЗЪЧНАТА АКТИВНОСТ
Вече се спомена, че при четене се развива въображението – четейки човек обикновено си представя множество детайли: героите на книгата, облеклото им, обкръжаващата ги среда и предмети, израза на лицето и езика на тялото. Често четящия човек запомня много подробности, благодарение на които той може да разбере цялото произведение. Точно по тази причина четенето се оказва блестяща тренировка за паметта и логическото мислене.

ЧЕТЕНЕТО ПОДОБРЯВА КОНЦЕНТРАЦИЯТА
Същинското четене изисква концентрация върху съдържанието на произведението. Разсейването води до загуба на нишката на фабулата, до пропуски и др. Възможностите и способностите за концентрация са изключително полезни и при редица други дейности. Освен това се смята, че четенето на книги развива обективността и способностите за вземане на уравновесени решения.

ЧЕТЕНЕТО Е ДЕБАТ МЕЖДУ АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ
Много често в процеса на четене възниква задочен спор, дебат между четящия човек и автора на книгата. А дебата изисква знания, умения да се говори (макар и на ум), търпение и толерантност. Всичко това постепенно се „култивира” в четящия човек.

ЧЕТЕНЕТО Е ЕДИН ОТ НАЙ-ПРИЯТНИТЕ И ПОЛЕЗНИ НАЧИНИ ЗА ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
За четящия човек свободното време е „дар Божий”, а не възможност да мързелува или заплаха от атака на самотата. Дори, когато е на екскурзия или почивка, той може да „уплътни” и осмисли своето време. Това носи радост и поддържа мозъка в кондиция.
***
В заключение: четенето е дар, от който е грях да се отказваме. 

Автор: Божидар Ивков

Няма коментари:

Публикуване на коментар